„Czas ucieka, wieczność czeka...”

MODLITEWNIK


LITANIA DO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
 
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
 
 
Jezu, który będąc Bogiem, z miłości ku nam stałeś się człowiekiem, przemień utrapienia nasze w upragnione piciechy
Jezu, który przemieniłeś się na górze Tabor, by umocnić wiarę w Twoje Bóstwo
Jezu, który w czasie Ostatniej Wieczerzy przemieniłeś chleb i wino w Ciało i Krew Swoja Przenajświętsza
Jezu, który w czasie Swojej Męki modliłeś się za swoich nieprzyjaciół
Jezu, który dla naszego odkupienia byłeś w czasie Męki Ranami i sinościami oszpecony
Jezu, uwielbiony po chwalebnym Zmartwychwstaniu
Jezu, który przemieniłeś smutek Najświętszej Maryi - Matki Twojej i św. Józefa, gdy Cię znaleźli w świątyni
Jezu, który na prośbę Matki Swojej przemieniłeś wodę w wino w Kanie Galilejskiej
Jezu, który przemieniłeś smutek ojca w radość, gdy uzdrowiłeś jego syna
Jezu, który w Nain zmarłego syna uradowanej matce wskrzeszonego oddałeś
Jezu, któryś przywracał słuch głuchym, wzrok ociemniałym, siłę słabym i zdrowie chorym
Jezu, któryś serce Marii Magdaleny przez swą miłość nawrócić raczył
Jezu, który przemieniłeś smutek dziesięciu trędowatych w radość, gdy oczyściłeś ich z trądu
Jezu, który przemieniłeś trwogę Apostołów w spokój, gdy uciszyłeś słowem burze na jeziorze
Jezu, który przemieniłeś Zacheusza celnika w apostola czynnej miłości bliźniego
Jezu, który przemieniłeś smutek Marii i Marty w radość, gdy wskrzesiłeś ich brata Łazarza
Jezu, który jednym spojrzeniem nawróciłeś zapierającego się Ciebie Piotra Apostola
Jezu, który przemieniłeś smutek Najświętszej Maryi Panny i Apostołów w radość, gdy chwalebnie zmartwychwstałeś
Jezu, który przemieniłeś smutek Marii Magdaleny i innych pobożnych niewiast, gdy ukazałeś im się po Swoim Zmartwychwstaniu
Jezu, który przemieniłeś smutek Apostołów w radość, gdy obiecałeś im zesłać Ducha Świętego i być z nami aż do końca świata
Jezu, który przemieniłeś bojaźń Apostołów w odwagę i męstwo
Jezu, któryś przemienił wielkiego prześladowcę Ciebie, Szawła, w najgorliwszego i świętego Pawła Apostola

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, zachowaj nas, Panie.
Od zatwardziałości serca
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej zlej woli
Od zła wszelkiego
Od nagłej i niespodziewanej śmierci

Przez tajemnice Świętego Wcielenia Twego, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Przez Przemienienie Twoje na górze Tabor
Przez ustanowienie Przenajświętszego Sakramentu Ołtarza
Przez okrutne Męki i Śmierć Twoją na Krzyżu
Przez chwalebne Zmartwychwstanie Twoje
Przez przyczynę Najświętszej Matki Twojej
Abyś na w wierze świętej zawsze utwierdzić i zachować raczył
Abyśmy zawsze słuchali Twojego głosu
Abyśmy wszędzie głosili Twoje miłosierdzie
Abyśmy zawsze zgadzali się z Twoją świętą Wolą
Abyśmy naśladowali Ciebie w cierpliwości i miłości
Abyśmy mogli odpokutować za grzechy w tym życiu
Abyś nam dopomógł za Tobą dźwigać krzyż
Abyś nam uczynił jarzmo słodkim, a ciężar lekkim
Abyś nam dopomógł w pracach i trudach codziennego życia
Abyś nam dopomógł w pracach i trudach wytrwać w dobrym aż do końca
Abyśmy pomagali ludziom poznawać i miłować Boga prawdziwego

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

O Jezu, przez cudowne Przemienienie Twoje.
Zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, który w chwalebnym Przemienieniu Syna Twego Jednorodzonego potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem ojców Starego Przymierza i wybranych Apostołów, a głosem wychodzącym z obłoku objawiłeś Swoje w Nim upodobanie, pozwól nam być współuczestnikami i współdziedzicami Jego chwały. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

KALENDARZ

GODZINY MSZY ŚW.w niedziele:

8.00, 10.30 (15.30 - Wielki Post, maj i październik)
w dni powszednie:
18.00 (17.00 - zimą)
w święta nakazane:
8.00, 18.00 (17.00 - zimą)

KANCELARIAw dni powszednie:
w godz. 18.30 - 19.00
(17.30 - 18.00 - zimą)

w sprawach pilnych:
o każdej porze
w niedziele i święta:
NIECZYNNE

Jesteś
Licznik odwiedzin
osobą na naszej stronie