„Czas ucieka, wieczność czeka...”

MODLITEWNIK


PIEŚNI DO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

 

PRZEMIEŃ O JEZU

1. Do Twego Jezu Kościoła,
Wszyscy tu pilnie spieszymy,
Twa dobroć tutaj nas woła,
Tu się przed Tobą korzymy.

     Ref. Przemień o Jezu, co smutne w nas
             Kochać Cię chcemy po wieczny czas.

2. O, miłosierny nasz Panie,
Spójrz na nas z Twego ołtarza,
Racz przyjąć nasze błaganie,
Choć serce Ciebie obraża.

     3. W tym Twoim Jezu Kościele,
     Serce miej dla nas litosne,
     Udzielaj wszystkim łask wiele,
     Prośby wysłuchaj żałosne.

4. Błogosław sprawy ojczyzny,
Serca pocieszaj strapione,
Cierpiącym racz zgoić blizny,
I serca przyjmij skruszone.

     5. Jak Apostołów swych niegdyś
     Wziąłeś na Tabor do siebie,
     Po śmierci także nas kiedyś
     Przyjmij o Jezu, w swym niebie.

 

CUDOWNY BOŻE

1. Najsłodszy Jezu, Chryste nasz i Panie,
Dziś prosim Ciebie usłysz to błaganie.

     Ref. Cudowny Boże, przez Twe Przemienienie
             Strapienia nasze obróć w pocieszenie.

2. Umocnij słabych, smutnym daj wesele,
Niech będziem zdrowi, w duszy i na ciele.

     3. Niech w naszych domach mieszka święta zgoda,
     Niech je omija każda zła przygoda.

4. Poszczęść nam, Panie, w polu i w oborze,
Chroń od zarazy dobytek i zboże.

     5. Oziębłą duszę zagrzej ogniem Twoim,
     By nie leżała w złym nałogu swoim.

6. Przez Twoje, Panie, święte Przemienienie,
Zjednaj nam, prosim grzechów odpuszczenie.

     7. Z całego serca niech kochamy Ciebie,
     I zasłużymy być na wieki w niebie.

 

Z SIERPNIOWYM BLASKIEM

1. Z sierpniowym blaskiem przybywa z Góry,
gdy Przemienienia nadchodzi czas.
Pan w chwale staje między nami,
Serce swe daje i jest wśród nas.

     Ref. Dobrze być z Tobą tak blisko Panie,
             gdy czasem straszy ciemna noc.
             Bo Twoja chwała rozświetla wszystko,
             a Twoja łaska daje nam moc.

2. Przemieniaj serca, umacniaj dusze,
Gdy chce nas zgubić pazerne zło.
Pozostań Panie zawsze z nami,
Życie wypełnij miłością Twą.

KALENDARZ

GODZINY MSZY ŚW.w niedziele:

8.00, 10.30 (15.30 - Wielki Post, maj i październik)
w dni powszednie:
18.00 (17.00 - zimą)
w święta nakazane:
8.00, 18.00 (17.00 - zimą)

KANCELARIAw dni powszednie:
w godz. 18.30 - 19.00
(17.30 - 18.00 - zimą)

w sprawach pilnych:
o każdej porze
w niedziele i święta:
NIECZYNNE

Jesteś
Licznik odwiedzin
osobą na naszej stronie